Náš tým

doc. JUDr. ALEŠ ROZEHNAL, Ph.D.
advokát
doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. je advokátem od roku 1996 a zabývá se mediálním a soukromým právem. V roce 1993 absolvoval Právnickoufakultu Univerzity Karlovy. Je autorem několika publikací, např. Úvěry zajištěné zástavním právem, Korupce na český způsob, Mediální právo, Mediální zákony – komentář, Media Law in the Czech Republic, Komentáře k zákonu o obchodních korporacích, Občanské právo hmotné, Závazkové právo, Obchodní právo, Strategie civilního procesu nebo Náhrada reflexní škody společníků korporací. Působí jako externista na Právnické fakultě UK. Sedm let působil jako odborný asistent na Právnické fakultě ZČU. Rektorem Univerzity Karlovy byl jmenován docentem oboru obchodní právo.
Více informací
Mgr. LUCIE ROZEHNALOVÁ
advokátka
Vystudovala Právnickou fakultu UK v roce 1995 a advokátkou se stala v roce 2000. V advokátní kanceláři Rozehnal & Kuchař působí od roku 1999.
Více informací
JUDr. ONDŘEJ KUCHAŘ
advokát
JUDr. Ondřej Kuchař je advokátem od roku 2000 a zabývá se soukromým právem, zejména sporovou agendou. V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Externě působí na Bankovním institutu vysoká škola, kde v letech 2006-2007 působil i jako tajemník katedry práva.
Více informací
Mgr. ZUZANA KRIAKOVÁ
advokátka
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, v advokátní kanceláři Rozehnal & Kuchař působí od roku 2010.
Více informací
Mgr. PETR VITHA
advokát
Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity, v advokátní kanceláři Rozehnal & Kuchař působí od roku 2015.
Více informací
JUDr. NIKOLA HONZOVÁ
advokátní koncipientka
JUDr. Nikola Honzová je advokátní koncipientkou, která se zabývá převážně sporovou agendou, zejména mediálním právem, závazkovým právem a mezinárodními investičními arbitrážemi. Magisterský titul obdržela v roce 2021 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Více informací
PETRA TESAŘOVÁ
asistentka