Náš tým

doc. JUDr. ALEŠ ROZEHNAL, Ph.D.
advokát
doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. je advokátem od roku 1996 a zabývá se mediálním a soukromým právem. V roce 1993 absolvoval Právnickoufakultu Univerzity Karlovy. Je autorem několika publikací, např. Úvěry zajištěné zástavním právem, Korupce na český způsob, Mediální právo, Mediální zákony – komentář, Media Law in the Czech Republic, Komentáře k zákonu o obchodních korporacích, Občanské právo hmotné, Závazkové právo, Obchodní právo, Strategie civilního procesu nebo Náhrada reflexní škody společníků korporací. Působí jako externista na Právnické fakultě UK. Sedm let působil jako odborný asistent na Právnické fakultě ZČU. Rektorem Univerzity Karlovy byl jmenován docentem oboru obchodní právo.
Více informací
Mgr. LUCIE ROZEHNALOVÁ
advokátka
Vystudovala Právnickou fakultu UK v roce 1995 a advokátkou se stala v roce 2000. V advokátní kanceláři Rozehnal & Kuchař působí od roku 1999.
Více informací
JUDr. ONDŘEJ KUCHAŘ
advokát
JUDr. Ondřej Kuchař je advokátem od roku 2000 a zabývá se soukromým právem, zejména sporovou agendou. V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Externě působí na Bankovním institutu vysoká škola, kde v letech 2006-2007 působil i jako tajemník katedry práva.
Více informací
Mgr. ZUZANA KRIAKOVÁ
advokátka
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, v advokátní kanceláři Rozehnal & Kuchař působí od roku 2010.
Více informací
Mgr. MARIKA ČUPA
advokátka
Mgr. Marika Čupa vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2004, v advokátní kanceláři Rozehnal & Kuchař působí od jejího vzniku, předtím působila jeden rok jako advokátní koncipientka a devět let jako manažer a in-house právník subjektů působících v pojišťovnictví a asistenčních službách.
Více informací
Mgr. PETR VITHA
advokátní koncipient
Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity, v advokátní kanceláři Rozehnal & Kuchař působí od roku 2015.
Více informací
Ing. NINA BRZYBOHATÁ
asistentka
Je absolventkou Bankovního institutu vysoká škola, a.s. obor Právní administrativa v podnikatelské sféře. V současné době studuje na téže škole magisterský obor Finance.
Více informací