Poskytované služby

Advokátní kancelář Rozehnal & Kuchař poskytuje poradenství v oblasti soukromého práva, nejčastěji v rámci korporátních vztahů včetně práva koncernového, poradenství v oblasti akcionářských struktur a dohod pro domácí i zahraniční investory a strategické partnery; akvizic, fúzí a rozdělení obchodních společností. Poskytuje rovněž poradenství v oblastech práva cenných papírů i dalších právních disciplín týkajících se chodu podnikatelských subjektů. Zabývá se rovněž všemi typy nemovitostních transakcí, zejména právními audity vztahů souvisejících s nemovitostmi, akvizicemi, prodejem a pronájmem nemovitostí, jakož i developerskými projekty. Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství ve všech oblastech práva duševního vlastnictví a mediálního práva. Rozehnal & Kuchař zastupuje své klienty v soudních i arbitrážních řízeních před soudy a rozhodčími panely. Mezi další právní discipliny, kterými se kancelář zabývá, patří rodinné právo, pracovní právo, ochrana hospodářské soutěže, vymáhání pohledávek, konkursní a vyrovnací řízení a správní právo.

Kontakty