Publikace

Dbáme na to, abychom praxi promítli i do teorie.
Naleznete zde publikace a odborné texty z oblasti práva.

Informace

ÚSTAVA V KONTEXTU SPOLEČENSKÝCH ZMĚN

Informace

Média, etika a právo

Informace

Strategie civilního procesu - 4. rozšířené vydání

Informace

The Impact of Digital Platforms and Social Media on the Freedom of Expression and Pluralism

Informace

Obchodní právo

Informace

MEDIA LAW IN THE CZECH REPUBLIC

Informace

Rétorika nejen pro právníky

Informace

Praktikum občanského práva hmotného

Informace

Strategie civilního procesu, 3. vydání

Informace

Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé

Informace

Odstraňování sporů

Informace

Závazkové právo

Informace

A. Intellectual Property Law in the Czech Republic

Informace

Občanský zákoník: praktický komentář

Informace

Teorie korporátního práva

Informace

Strategie civilního procesu

Informace

Regulace médií

Informace

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ V. Překrásný nový svět nebo ostrov?

Informace

Náhrada reflexní škody společníků korporací

Informace

Strategie civilního procesu

Informace

Media Law in the Czech Republic Second Edition

Informace

Občanský zákoník: úskalí věcných práv.

Informace

Mediální právo

Informace

Obchodní právo

Informace

Občanské právo hmotné: relativní majetková práva

Informace

Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí

Informace

Závazkové právo

Informace

Občanské právo hmotné

Informace

Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Informace

Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III.

Informace

Media Law in the Czech Republic

Informace

Mediální právo

Informace

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Informace

Mediální zákony

Informace

Média, komunikace a kultura

Informace

Metamorfózy práva ve střední Evropě

Informace

Mediální právo 2004 2. rozšířené vydání

Informace

Mediální právo 2004

Informace

Korupce na český způsob

Informace

Úvěry zajištěné zástavním právem

Knihkupectví pro advokáty
www.alescenek.cz

Zajišťuje dodávky české odborné literatury za zvýhodněných podmínek, dále cizojazyčnou literaturu.


Seznam publikací