O nás

Advokátní kancelář Rozehnal & Kuchař byla založena v roce 1999. Svojí činností se specializuje na oblast obchodního a občanského práva hmotného i procesního v širším slova smyslu. Zasahuje ale i do řady dalších právních oblastí jako např. řešení některých otázek práva finančního (daňového), pracovního a správního. Advokátní kancelář má také zkušenosti v oblasti mezinárodní arbitráže.

Především teamová práce napomáhá Advokátní kanceláři Rozehnal & Kuchař v profesionálním růstu a dosavadních úspěších. Podpora ze strany odborných managerů a externích spolupracovníků ze světa ekonomie a práva napomáhá kanceláři k nabídce té nejvyšší kvality právních služeb klientům.

Mezi hlavní přednosti kanceláře patří flexibilita a profesionalita v právní sféře domácí i mezinárodní, jazyková vybavenost, znalost psychologie obchodu a reprezentace, schopnost řešení krizových situací a organizační schopnosti.

Advokátní kancelář Rozehnal & Kuchař je připravena i na ta nejnáročnější a nečekaná přání klienta.

Náš tým